en
 
  รายการทรัพย์สิน KKASSET หน้าแรก
   ค้นพบทรัพย์สิน 277 รายการ หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

PS17013(28)

อาคารพาณิชย์
โครงการพนาสนธิ์เรสซิเด้นท์ แม็คโคร
เลขที่80/7 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล วิชิต
โปรสบายใจ
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
ภาคใต้
( 0-0-36.3 )
36.3
ตร.ว
  4,270,000 
PS17013(18)

อาคารพาณิชย์
โครงการพนาสนธิ์เรสซิเด้นท์ แม็คโคร
เลขที่80/31 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล วิชิต
โปรสบายใจ
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
ภาคใต้
( 0-0-40.7 )
40.7
ตร.ว
  4,390,000 
PS17013(17)

อาคารพาณิชย์
โครงการพนาสนธิ์เรสซิเด้นท์ แม็คโคร
เลขที่80/30 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล วิชิต
โปรสบายใจ
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
ภาคใต้
( 0-0-30.5 )
30.5
ตร.ว
  4,170,000 
PS17013(16)

อาคารพาณิชย์
โครงการพนาสนธิ์เรสซิเด้นท์ แม็คโคร
เลขที่80/29 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล วิชิต
โปรสบายใจ
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
ภาคใต้
( 0-0-30.5 )
30.5
ตร.ว
  4,170,000 
PS17013(15)

อาคารพาณิชย์
โครงการพนาสนธิ์เรสซิเด้นท์ แม็คโคร
เลขที่80/28 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล วิชิต
โปรสบายใจ
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
ภาคใต้
( 0-0-30.5 )
30.5
ตร.ว
  4,170,000 
PS17013(14)

อาคารพาณิชย์
โครงการพนาสนธิ์เรสซิเด้นท์ แม็คโคร
เลขที่80/27 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล วิชิต
โปรสบายใจ
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
ภาคใต้
( 0-0-30.5 )
30.5
ตร.ว
  4,170,000 
PS17013(13)

อาคารพาณิชย์
โครงการพนาสนธิ์เรสซิเด้นท์ แม็คโคร
เลขที่80/26 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล วิชิต
โปรสบายใจ
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
ภาคใต้
( 0-0-40.7 )
40.7
ตร.ว
  4,390,000 
PS17013(4)

อาคารพาณิชย์
โครงการพนาสนธิ์เรสซิเด้นท์ แม็คโคร
เลขที่80/11 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล วิชิต
โปรสบายใจ
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
ภาคใต้
( 0-0-27.2 )
27.2
ตร.ว
  3,820,000 
PS17013(3)

อาคารพาณิชย์
โครงการพนาสนธิ์เรสซิเด้นท์ แม็คโคร
เลขที่80/10 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล วิชิต
โปรสบายใจ
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
ภาคใต้
( 0-0-27.2 )
27.2
ตร.ว
  3,820,000 
PS17013(2)

อาคารพาณิชย์
โครงการพนาสนธิ์เรสซิเด้นท์ แม็คโคร
เลขที่80/8 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล วิชิต
โปรสบายใจ
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
ภาคใต้
( 0-0-27.2 )
27.2
ตร.ว
  3,820,000 

   ค้นพบทรัพย์สิน 277 รายการ หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
 
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ kkasset วิธีการซื้อขายทรัพย์สิน รายการทรัพย์สิน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ บริการต่าง ๆ ถาม - ตอบ ติดต่อเรา
 
ค้นหาทัพย์สิน ดูข้อมูลส่วนบุคคล ข้อตกลงการใช้บริการ  
Kiatnakin Bank

Edit by.Wannarut Bunsang , gg2web.com