en
 
  รายการทรัพย์สิน KKASSET หน้าแรก
   ค้นพบทรัพย์สิน 980 รายการ หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

L17013(24)

ที่ดินเปล่า
โครงการสวนเกษตร (ไม่มีชื่อ)
ถนน เทศบาล 4 (บางเลน - ลำพญา) ตำบล บางภาษี
ทรัพย์ใหม่
บางเลน
นครปฐม
ภาคกลาง
( 2-0-10 )
810
ตร.ว
  -           
L17013(23)

ที่ดินเปล่า
โครงการสวนเกษตร (ไม่มีชื่อ)
ถนน เทศบาล 4 (บางเลน - ลำพญา) ตำบล บางภาษี
ทรัพย์ใหม่
บางเลน
นครปฐม
ภาคกลาง
( 2-0-86 )
886
ตร.ว
  -           
L17013(22)

ที่ดินเปล่า
โครงการสวนเกษตร (ไม่มีชื่อ)
ถนน เทศบาล 4 (บางเลน - ลำพญา) ตำบล บางภาษี
ทรัพย์ใหม่
บางเลน
นครปฐม
ภาคกลาง
( 2-0-73 )
873
ตร.ว
  -           
L17013(21)

ที่ดินเปล่า
โครงการสวนเกษตร (ไม่มีชื่อ)
ถนน เทศบาล 4 (บางเลน - ลำพญา) ตำบล บางภาษี
ทรัพย์ใหม่
บางเลน
นครปฐม
ภาคกลาง
( 2-0-61 )
861
ตร.ว
  -           
L17013(20)

ที่ดินเปล่า
โครงการสวนเกษตร (ไม่มีชื่อ)
ถนน เทศบาล 4 (บางเลน - ลำพญา) ตำบล บางภาษี
ทรัพย์ใหม่
บางเลน
นครปฐม
ภาคกลาง
( 2-0-42 )
842
ตร.ว
  -           
L17013(19)

ที่ดินเปล่า
โครงการสวนเกษตร (ไม่มีชื่อ)
ถนน เทศบาล 4 (บางเลน - ลำพญา) ตำบล บางภาษี
ทรัพย์ใหม่
บางเลน
นครปฐม
ภาคกลาง
( 1-3-16 )
716
ตร.ว
  -           
L17013(18)

ที่ดินเปล่า
โครงการสวนเกษตร (ไม่มีชื่อ)
ถนน เทศบาล 4 (บางเลน - ลำพญา) ตำบล บางภาษี
ทรัพย์ใหม่
บางเลน
นครปฐม
ภาคกลาง
( 2-0-0 )
800
ตร.ว
  -           
L17013(17)

ที่ดินเปล่า
โครงการสวนเกษตร (ไม่มีชื่อ)
ถนน เทศบาล 4 (บางเลน - ลำพญา) ตำบล บางภาษี
ทรัพย์ใหม่
บางเลน
นครปฐม
ภาคกลาง
( 2-0-0 )
800
ตร.ว
  -           
L17013(16)

ที่ดินเปล่า
โครงการสวนเกษตร (ไม่มีชื่อ)
ถนน เทศบาล 4 (บางเลน - ลำพญา) ตำบล บางภาษี
ทรัพย์ใหม่
บางเลน
นครปฐม
ภาคกลาง
( 2-0-0 )
800
ตร.ว
  -           
L17013(15)

ที่ดินเปล่า
โครงการสวนเกษตร (ไม่มีชื่อ)
ถนน เทศบาล 4 (บางเลน - ลำพญา) ตำบล บางภาษี
ทรัพย์ใหม่
บางเลน
นครปฐม
ภาคกลาง
( 2-0-0 )
800
ตร.ว
  -           

   ค้นพบทรัพย์สิน 980 รายการ หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
 
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ kkasset วิธีการซื้อขายทรัพย์สิน รายการทรัพย์สิน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ บริการต่าง ๆ ถาม - ตอบ ติดต่อเรา
 
ค้นหาทัพย์สิน ดูข้อมูลส่วนบุคคล ข้อตกลงการใช้บริการ  
Kiatnakin Bank

Edit by.Wannarut Bunsang , gg2web.com