รายละเอียดทรัพย์สิน KKASSET หน้าแรก
ทรัพย์ทั่วไป ทรัพย์สินทั่วไป
  P09008(5)      ศิลปการพาร์ค 2 ** จบการขาย **
 
 
พิกัดที่ตั้ง
Latitude :
Longitude :
 
 
รหัสทรัพย์สิน   P09008(5)
ประเภททรัพย์สิน   บ้านเดี่ยว
สถานที่ตั้ง   ศิลปการพาร์ค 2 ** จบการขาย **  เลขที่ เลขที่ 99/38  ซอย ซอยเต็มรัก - บางบัวทอง  ถนน เต็มรัก-บางบัวทอง  แขวง/ตำบล บางรักพัฒนา  เขต/อำเภอ บางบัวทอง  จังหวัด นนทบุรี
ราคา (บาท)  
N/A
  รายละเอียดที่ดิน  
เอกสารสิทธิ์เลขที่   ฉ.145773
เนื้อที่ 77 ตารางวา
รายละเอียดเพิ่มเติม  
บ้านตึก 2 ชั้น ภายในโครงการศิลปการพาร์ค 2 ระบุเลขที่ 99/38


  รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง  
แบบอาคาร   อาคารตึก
อาคาร   2
พื้นที่ใช้สอย  
จำนวนห้องนอน 4 ห้อง
จำนวนห้องน้ำ 4 ห้อง

  รายละเอียดสาธารณูปโภค  
สาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ระบบโทรศัพท์

   
 
 
ภาพประกอบ
 

 แผนที่
 

 
 
 
 
** หมายเหตุ **
1) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรัพย์สิน ราคาขาย หรือเงื่อนไขการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ หรือ ประชาสัมพันธ์ หรือเหตุอื่นใดทั้งสิ้น
2) การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบและยอมรับข้อเท็จจริง รายละเอียด ความถูกต้องครบถ้วนของทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์แล้วก่อนเสนอซื้อ
3) ในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อมากกว่า 1 รายในวันเดียวกัน (ตั้งแต่ เวลา 8.00 – 19.00 น.) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายโดยวิธีการยื่นซองประมูล
4) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการค้นหารายการทรัพย์สินผ่านทาง www.kiatnakin.co.th/kkproperty เท่านั้น
5) ข้อมูลที่ปรากฏในเวปไซด์นี้ ถือเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้สนใจ ซึ่งแสดงถึงรายการทรัพย์สินที่ธนาคารประสงค์จะนำออกขายเท่านั้น มิใช่คำเสนอขายทรัพย์สินของธนาคาร หากผู้สนใจประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของธนาคาร ให้ติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของธนาคารตามที่ปรากฏในรายการทรัพย์สินนั้น ๆ
6) การเสนอซื้อทรัพย์สิน ให้ทำตามแบบฟอร์มหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน และตามขั้นตอนกระบวนการที่ธนาคารกำหนดไว้เท่านั้น
หน้าแรก เกี่ยวกับ kkasset วิธีการซื้อขายทรัพย์สิน รายการทรัพย์สิน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ บริการต่าง ๆ ถาม - ตอบ ติดต่อเรา
 
ดูข้อมูลส่วนบุคคล ข้อตกลงการใช้บริการ  
Kiatnakin Bank